گزارش مالی سالیانه

در این بخش در پایان هر سال, گزارش مالی سالانه ی مرکز جهت اطلاع عموم مخاطبین گرامی در دسترس قرار خواهد گرفت.

  • با توجه به اینکه این مرکز در اردیبهشت 1400 تاسیس شده است, لذا اولین گزارش مالی سالانه امسال حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 1401 بر روی سایت قرار خواهد گرفت.