درباره ما

مرکز نیکوکاری ثارالله وابسته به کانون فرهنگی تبلیغی راه نور در محل فعالیت مسجد و حسینیه ثارالله مشهد مقدس فعالیت خود را از فروردین سال 1400 با کسب مجوز فعالیت به شماره 4006 از کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز نمود.