توزیع ارزاق

مرکز نیکوکاری ثارالله از اوایل سال 98 توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی بین خانواده های نیازمند تحت پوشش خود را در قالب گروه جهادی مردمی راه نور آغاز نموده و تا کنون صدها بسته را به دست نیازمندان واقعی و آبرومند رسانیده است .

اکنون این مجموعه با کسب مجوز فعالیت از کمیته امداد امام خمینی (ره) فعالیت خود را در این حوزه توسعه خواهد داد .

در صورت تمایل به مشاکرت در این طرح می توانید مبالغ خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید:

شماره کارت مرکز نیکوکاری ثارالله

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۸۴۸۸۶

لازم به ذکر است که تهیه و توزیع بسته های ارزاق از سایر بخش های مجموعه مجزا بوده و شامل مواد خوراکی و بهداشتی روزانه خانواده ها می باشد.